LỊCH ĐÀO TẠO

HOTLINE : 0899193638

CHINH PHỤC PHỐ WALL


Số lượng : 100 vé, ưu tiên cho người đăng ký sớm nhất.

Ngày học :

20/9/2022 đến 23/9/2022

Check in : 19:45

Bắt đầu : 20:00

Kết thúc : 22:00

Địa chỉ : Online

Thiết bị học : Máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại


CÀI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THANHDAITIN ĐỂ NHẬN TIN NHẮN KHOÁ HỌC ĐẦU TƯ

HỆ ĐIỂU HÀNH IOS

HỆ ĐIỂU HÀNH ANDROID