Lịch đào tạo tháng 4/3/2024 - 8/3/2024

Ngày học

Ngày

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Nội dung

Đăng ký

Thứ Ba

5/3/2024

21:00

23:00

Live Trading Online

Thứ Tư

6/3/2024

21:00

23:00

Live Trading Online

 Thứ Năm

7/3/2024

18:30

21:30

Live Trading Offline

 Thứ Sáu

8/3/2024

18: 30

21:30

Live Trading Offline

www.hoangngocson.com