Lịch đào tạo tháng 4/2021 - 5/2021

Ngày học

Ngày

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Nội dung

Đăng ký

Thứ Ba

10/8/2021

18:30

20:30

New Trader

Thứ Tư

11/8/2021

18:30

20:30

New Trader

Thứ Năm

12/8/2021

18:30

20:30

New Trader

 Chủ Nhật

18/4/2020

9: 00

17:00

VIP Trader

Tòa nhà Waseco, Block B, 10 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Hotline : 0899193638

www.hoangngocson.com